Baton Rouge Aerial Photographs (7/18)

< Prev Next >
aerial photograph of the Baton Rouge Metropolitan Airport (KBTR) terminal, Baton Rouge, Louisiana
aerial photograph of the Baton Rouge Metropolitan Airport (KBTR) terminal, Baton Rouge, Louisiana