Illinois Aerial Photography (6/40)

< Prev Next >
aerial photograph Joliet, Illinois
aerial photograph Joliet, Illinois