Illinois Aerial Photography (3/27)

< Prev Next >
aerial photograph Joliet, Illinois
aerial photograph Joliet, Illinois