Texas Aerial Photographs (19/153)

< Prev Next >
aerial photograph United States Gypsum, Houston Shipping Channel, Port of Houston, Texas
aerial photograph United States Gypsum, Houston Shipping Channel, Port of Houston, Texas