Next >
aerial photograph of the University of Pennsylvania toward downtown Philadelphia, Pennsylvania
aerial photograph of the University of Pennsylvania toward downtown Philadelphia, Pennsylvania