Aerial photograph of Veracruz, Mexico | Fotografía aérea de Veracruz, México

< Prev Next >
aerial photograph of a residential row housing development in Veracruz,  Mexico | fotografía aérea de una urbanización residencial en hilera en Veracruz, México
aerial photograph of a residential row housing development in Veracruz, Mexico | fotografía aérea de una urbanización residencial en hilera en Veracruz, México