< Prev Next >
aerial photograph Thorton Quarry, Thorton, Illinois, Chicago skyline in background
aerial photograph Thorton Quarry, Thorton, Illinois, Chicago skyline in background